פרטים אישיים

שם פרטי *
שם משפחה *
מין *
עיר *
רחוב *
שנת לידה *
דוא”ל *
טלפון *
מקום מגורים בתשע”ט *
מס’ בקרים פנויים בשנה”ל תשע”ט *
ניסיון בתחום החינוך הלא פורמלי *

שירות לאומי/צבאי

שירות לאומי/צבאי *
פרט/י בקצרה על שירותך הצבאי/לאומי

רקע לימודי

תיכון
השכלה גבוהה

ניסיון תעסוקתי

1
2
3
מעוניין/ת להדריך בתוכנית:
איך הגעת אלינו? *
ממליצים (נא לכתוב 3)